Застосування добрива ЕКОФОРС при вирощуванні плодово-ягідних культур

Сільсько-

господарська культура

Спосіб та фаза засто-сування

Кількість добрива


Біологічні задачі, які вирішує обробка
Плодові дерева, виноград, ягоди


Обприску-вання рослин за 7-10 днів до цвітіння

1 літр Екофорс

на 1 га саду або плантацій вино-граду.(В робочо-му розчині для обприскування:

1 літр Екофорс +

до 1000 літрів води)

Дія ЕКОФОРС при застосуванні в конкретний вегетаційний період реалізується за рахунок коректного – з біологічної точки зору - підвищення активності донорно-акцепторних систем рослин на основних стадіях їхнього розвитку - закладки, формування, функціонування.

Принципово, виходячи з механізму дії Екофорс, обробка до цвітіння сприяє збільшенню кількості фертильних квіток. Відбувається регуляція донорно-акцепторних відносин між кореневою системою, листям та квітами. При цьому дія ЕКОФОРС спрямована на синхронізацію процесів формування максимальної кількості квіток і підтримку цього процесу поліпшенням енергетичного забезпечення квіток. Цією обробкою створюється база для підвищення кількості квіток в наступний вегетаційний період.

На цій стадії ЕКОФОРС збільшує кількість ягід у гронах, підвищуючи врожайність на 10-25%.

Примітка:Екофорс діє в основному через листя, тому максимальної ефективності цієї обробки слід очікувати на рослинах, де листя з’являється раніше, ніж квітки.

Плодові дерева, виноград, ягоди

Обприскуван-ня рослин через 7-10 днів після цвітіння

Те ж саме

На цій стадії ЕКОФОРС сприяє підвищенню кількості зав’язей. Природним наслідком цього є істотне зниження редукції (відмирання) плодів і одночасне поліпшення їхнього наливу. При цьому відбувається збільшення вирівняності розмірів ягід у гроні.

У підсумку ЕКОФОРС підсилює ріст і налив ягід, що веде до підвищення врожайності на 25-30%.

Плодові дере-ва, виноград, ягоди

Обприскування рослин за 1 місяць до збору плодів, ягід чи листопаду

Те ж саме

Даний етап обробки в основному має задачу сприяння енергетичному забезпеченню процесів наливу плодів для підвищення вмісту в них цукрів.Саме тому ЕКОФОРС на цій стадії підвищує цукристість ягід на 1-5%..Ця обробка відіграє важливу роль у збільшенні зимостійкості персиків, яблунь, винограду тощо, бо збільшення (на 2-5%) кількості цукрів у клітинах гілок та пагонів сприяє успішному проходженню першої фази закалювання.

Плодові дерева, виноград, ягоди

Замочування саджанців протягом 1-12 годин

Розчин з концен-трацією (0,5 – 1) мл ЕКОФОРС на 1 л води.

При замочуванні саджанців ЕКОФОРС стимулює регенераційні процеси та у у 1,5 - 2 рази підвищує коренеутворення черешків.

При проведенні зимових щеплень Екофорс сприяє збільшенню коефіцієнта зрощування черешків.

Застосування добрива ЕКОФОРС при вирощуванні плодових дерев

Спосіб та фаза засто-сування

Кількість добрива


Біологічні задачі, які вирішує обробка


Обприску-вання рослин за 7-10 днів до цвітіння

1 літр Екофорс

на 1 га саду.(В робочому розчині для обприскуван-ня:1 літр Екофорс + до 1000 літрів води)

Дія ЕКОФОРС при застосуванні в конкретний вегетаційний період реалізується за рахунок коректного – з біологічної точки зору - підвищення активності донорно-акцепторних систем рослин на основних стадіях їхнього розвитку - закладки, формування, функціонування.

Принципово, виходячи з механізму дії Екофорс, обробка до цвітіння сприяє збільшенню кількості фертильних квіток. Відбувається регуляція донорно-акцепторних відносин між кореневою системою, листям та квітами. При цьому дія ЕКОФОРС спрямована на синхронізацію процесів формування максимальної кількості квіток і підтримку цього процесу поліпшенням енергетичного забезпечення квіток. Цією обробкою створюється база для підвищення кількості квіток в наступний вегетаційний період.

На цій стадії ЕКОФОРС збільшує кількість плодів, підвищуючи врожайність на 10-25%.

Обприскуван-ня рослин через 7-10 днів після цвітіння

Те ж саме

На цій стадії ЕКОФОРС сприяє підвищенню кількості зав’язей. Природним наслідком цього є істотне зниження редукції (відмирання) плодів і одночасне поліпшення їхнього наливу. При цьому відбувається збільшення вирівняності розмірів плодів.

У підсумку ЕКОФОРС підсилює ріст і налив плодів, що веде до підвищення врожайності на 25-30%.

Обприскуван-ня рослин за 1 місяць до збору плодів чи листопаду

Те ж саме

Даний етап обробки в основному має задачу сприяння енергетичному забезпеченню процесів наливу плодів для підвищення вмісту в них цукрів.Ця обробка відіграє важливу роль у збільшенні зимостійкості персиків, яблунь тощо, бо збільшення (на 2-5%) кількості цукрів у клітинах гілок та пагонів сприяє успішному проходженню першої фази закалювання.

Замочування коріння саджанців протягом 1-12 годин

Розчин з концен-трацією (0,5 – 1) мл ЕКОФОРС на 1 л води.

При замочуванні саджанців ЕКОФОРС у 1,5 - 2 рази підвищує їхнє коренеутворення..

Застосування добрива ЕКОФОРС при вирощуванні винограду

Спосіб та фаза застосування

Кількість добрива


Біологічні задачі, які вирішує обробка


Обприскування рослин за 7-10 днів до цвітіння

1 літр Екофорс

на 1 га саду або плантацій вино-граду.(В робочо-му розчині для обприскування:

1 літр Екофорс +

до 1000 літрів води)

Дія ЕКОФОРС при застосуванні в конкретний вегетаційний період реалізується за рахунок коректного – з біологічної точки зору - підвищення активності донорно-акцепторних систем рослин на основних стадіях їхнього розвитку - закладки, формування, функціонування.

Принципово, виходячи з механізму дії Екофорс, обробка до цвітіння сприяє збільшенню кількості фертильних квіток. Відбувається регуляція донорно-акцепторних відносин між кореневою системою, листям та квітами. При цьому дія ЕКОФОРС спрямована на синхронізацію процесів формування максимальної кількості квіток і підтримку цього процесу поліпшенням енергетичного забезпечення квіток. Цією обробкою створюється база для підвищення кількості квіток в наступний вегетаційний період.

На цій стадії ЕКОФОРС збільшує кількість ягід у гронах, підвищуючи врожайність на 10-25%.

Примітка:Екофорс діє в основному через листя, тому максимальної ефективності цієї обробки слід очікувати на рослинах, де листя з’являється раніше, ніж квітки.

Обприскування рослин через 7-10 днів після цвітіння

Те ж саме

На цій стадії ЕКОФОРС сприяє підвищенню кількості зав’язей. Природним наслідком цього є істотне зниження редукції (відмирання) плодів і одночасне поліпшення їхнього наливу. При цьому відбувається збільшення вирівняності розмірів ягід у гроні.

У підсумку ЕКОФОРС підсилює ріст і налив ягід, що веде до підвищення врожайності на 25-30%.

Обприскування рослин за 1 місяць до збору ягід чи листопаду

Те ж саме

Даний етап обробки в основному має задачу сприяння енергетичному забезпеченню процесів наливу плодів для підвищення вмісту в них цукрів. Саме тому ЕКОФОРС на цій стадії підвищує цукристість ягід на 1-5%..Ця обробка відіграє важливу роль у збільшенні зимостійкості винограду, бо збільшення (на 2-5%) кількості цукрів у клітинах гілок та пагонів сприяє успішному проходженню першої фази закалювання.

Замочування черешків протягом 1-12 годин

Розчин з концен-трацією (0,5 – 1) мл ЕКОФОРС на 1 л води.

При замочуванні черешків ЕКОФОРС стимулює регенераційні процеси та у 1,5 - 2 рази підвищує коренеутворення черешків.

При проведенні зимових щеплень Екофорс сприяє збільшенню коефіцієнта зрощування черешків.Применение удобрения ЭКОФОРС при выращивании винограда

Метод и фаза обработки

Количество удобрения

Биологические задачи, которые решает обработка

Опрыскивание растений за 7-10 дней до цветения

1 литр Экофорс
на 1 га плантаций винограда. (В рабочем растворе для опрыскивания:
1 литр Экофорс +
до 1000 литров воды)

Действие ЭКОФОРС при использовании в конкретный вегетационный период реализуется за счет корректного - с биологической точки зрения - повышения активности донорно-акцепторных систем растений на основных стадиях их развития - закладки, формирования, функционирования.
Принципиально, исходя из механизма действия ЭКОФОРС, обработка до цветения способствует увеличению количества фертильных цветков. Происходит регуляция донорно-акцепторных отношений между корневой системой, листьями и цветами. При этом действие ЭКОФОРС направлена ​​на синхронизацию процессов формирования максимального количества цветков и поддержку этого процесса улучшением энергетического обеспечения цветков. Этой обработкой создается база для повышения количества цветков в следующий вегетационный период.
На этой стадии ЭКОФОРС увеличивает количество ягод в гроздьях, повышая урожайность на 10-25%.

Опрыскивание растений через 7-10 дней после цветения

То же самое

На этой стадии ЭКОФОРС способствует повышению количества завязей. Естественным следствием этого является существенное снижение редукции (отмирания) плодов и одновременное улучшение их налива. При этом происходит увеличение выровненности размеров ягод в грозди.
 
В итоге ЭКОФОРС усиливает рост и налив ягод, что ведет к повышению урожайности на 25-30%.

Опрыскивание растений за 1 месяц до сбора ягод или листопада

То же самое

Данный этап обработки в основном имеет задачу содействия энергетическому обеспечению процессов налива плодов для повышения содержания в них сахаров. Именно поэтому ЭКОФОРС на этой стадии повышает сахаристость ягод на 1-5% .. Эта обработка играет важную роль в увеличении зимостойкости винограда, ибо увеличение (на 2-5%) количества сахаров в клетках ветвей и побегов способствует успешному прохождению первой фазы закаливания.

Замачивание черенков в течение 1-12 часов

Раствор с концен-трацией (0,5 - 1) мл ЭКОФОРС на 1 л воды.

При замачивании черенков ЭКОФОРС стимулирует регенерационные процессы и в 1,5 - 2 раза повышает корнеобразование черенков.
При проведении зимних прививок ЭКОФОРС способствует увеличению коэффициента сращивания черенков.