Застосування добрива ЕКОФОРС при вирощуванні зернових культур

Сільсько-

господарська культура

Спосіб та фаза засто-сування

Кількість добрива


Біологічні задачі, які вирішує обробка


Зернові

(ярі та озимі)

Обробка насіння перед висівом

1 літр Екофорс

на 1 т зерна

(В робочому розчині для оприскування:

1 літр Екофорс +

10- літрів води)

Екофорс, що зафіксувався на поверхні зернини, при попаданні у вологий грунт активно перериває стан внутрішньої рівноваги зерна, його спокою та інтенсифікує початок росту й розвитку. При цьому забезпечується значне підвищення:

  • схожості насіння,

  • продуктивності кущіння,

  • урожайності,

  • якості зерна

Озима пшениця

Обприскування рослин у фазі кущіння (можна разом з внесенням гербіцидів)


1,0 л

Екофорс

на 1 га посівів

(В робочому розчині для оприскування:

1 літр Екофорс +

200 літрів води)

Для рослин, які перед входженням у зиму мали 3-4 пагони кущіння, важливо синхронізувати ріст та розвиток пагонів весняного кущіння й підсилити ріст кореневої системи. Екофорс виконує задачу зменшення непотрібних витрат енергії рослинного організму на формування й ріст непродуктивного підгону і цим збільшує повноцінність розвитку саме продуктивних пагонів, даючи додатковий поштовх до збільшення урожаю.

Крім того, весняна обробка Екофорс сприяє суттєвому підвищенню посухостійкості рослин.

Озима пшениця

Обприскування рослин на початку трубкування

(можна під час азотного підживлення)

1,0 л

Екофорс

на 1 га посівів

(В робочому розчині для оприскування:

1 літр Екофорс +

200 літрів води)

В фазі трубкування процес кущіння вже є непродуктивним, зайвим. Екофорс зупиняє його і спрямовує поживні речовини на формування генеративної сфери. Результат - збільшення кількості колосків в колосі та кількості фертильних (життєздатних) квіток. Відповідне збільшення зерен в колосі забезпечує підвищення урожайності пшениці.

Надзвичайно важлива здатність Екофорс працювати на рівні «біологічного підсилювача» дії азотних добрив. Завдяки Екофорс вперше у світовій агротехнічній практиці з’явилася можливість включити механізми, завдяки яким ефективність засвоєння азотних добрив суттєво збільшується, а це дозволяє значно знизити норму внесення азотних добрив